Tuotemerkit

Rekisteriseloste | 13.10.2017

Rekisteriseloste – Piateekki.fi
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 13.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

Piateekki Oy | Näsilinnankatu 27, 33200 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pia Pitkänen | piateekki@piateekki.fi

3. Rekisterin nimi

Piateekki.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Piateekille.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Säilytämme yleisiä asiakkaan itsensä ilmoittamia tietoja, kuten:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja / tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Tietojen luovutus

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

7. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

8. Tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

9. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän asiasta vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.